Del 17: Sätta inlagan

Ulrica & Sofi

Det här är del 17 i samarbete mellan Ulrica Edvinsson Sundin och Sofi Poulsen där vi kommer att diskutera hur man går från ”Fantasi till Fantasy.” I denna bloggserie kommer vi att gå igenom grunderna från att gå från idé till en färdig historia, vilka tjänster man kontaktar när råmanuset är klart, och slutligen hur man kan göra för att ge ut boken själv. I dagens inlägg ska vi prata om hur man kan tänka när man sätter inlagan på sin bok.

Det finns många olika program som man kan använda till att sätta en bok. Inget är rätt och inget är fel. Kör på det som passar dig. Ulrica använder sig av InDesign som vilket är branschstandard för att sätta böcker. Sofi använder sig av programmet PagePlus som finns både till Mac och PC. Sofi har programmet för PC och vet inte hur mycket det skiljer sig från programmet för Mac.

Oavsett vilket program du väljer så måste du veta vilket format din bok ska ha. Dvs. bokens bredd och höjd. Detta är det första inställningar du gör i ditt program när du sätter din bok. Sofi har sina böcker i a5 format. Det innebär att de är 210 mm höga och 148 mm breda. Ulrica har 210 mm höga och 135 mm breda till sina böcker i Drakens Dotter– serien.

Det är först när du satt din inlaga som du vet ryggens bredd, då formatet påverkar antalet sidor på den färdiga produkten, men även pappret du väljer har en avgörande roll för detta. Boken kommer bli tjockare om du väljer 90g framför 80g, och det är tryckeriet som ger dig informationen om hur bred din rygg blir. En del tryckeriet ger dig en fullständig omslagsmall där rygg, framsida samt baksida är angivet. Andra ger dig enbart ryggbredden och låter dig räkna ut övriga mått (dvs. framsida+baksida+bleed+ev. vik vid ryggen). Så är du nybörjare så bör du se över om du tror att du klarar att räkna ut korrekta mått, eller om du behöver ta in hjälp för det. (Alternativt väljer ett tryckeri som ger dig en fullständig ritning.) Ryggens bredd har emellertid ingen betydelse när du ska göra dina inställningar för inlagan, utan den informationen behövs när du sätter ditt omslag. Läs mer om hur du kan göra omslag här.

Sofis Process

Sofi skriver sina böcker i Google docs. Där ställer hon in att det ska vara i a5 format, samma som hon använder i sättningsprogrammet PagePlus för att direkt se hur många sidor boken kommer att bli. Hon har ställt ut fyra olika master pages för hur hennes böcker ska se ut. På så vis är de olika sidorna redan färdiga med marginalerna inställda och även sidnumreringen är inlagd. (Du kan läsa mer om vilka inställningar du bör ha här nedan i Ulricas process.) Det är bara antalet sidor som får justeras till varje ny bok som ska sättas, eftersom böckerna har olika antal sidor. Den tunnaste boken hittills har 30 sidor och den tjockaste 560 sidor.

Texten ligger på blivande boksidan och sedan är det som en ram runt om texten som är helt blank, margnialerna. Det är också något som ligger förinställt i Sofis master pages. Hon har även en inlagd tab som hon trycker på en gång för att få till lagom snygga indrag som markerar repliker. Vissa väljer istället att slå ett antal gånger på mellanslagstangenten, men det tycker Sofi är för tidskrävande. Men det är en smaksak. Det är vanligt att ställa in att all text ska vara utformad så att alla rader blir lika långa. Sofi gör inte så för att hon tycker att det ser konstigt ut med oregelbundna hål mellan orden. Hålen blir till för att fylla ut de rader som inte har tillräckligt många bokstäver. Detta är också en smaksak. Prova vad du tycker är snyggt.

När en ny fil är öppnad i sättningsprogrammet PagePlus och döpt till den nya bokens titel klistras manustexten in i filen.
VIKTIGT! Spara, ofta. Man kan inte spara för ofta.
Sedan går Sofi till visningsläget i programmet och zoomar så hon ser texten i 100% och markerar att alla mellanslag och radbrytningar ska visas. Därefter är det dags att läsa igenom all text och ta bort de eventuella dubbla mellanslag som finns och andra konstigheter som kan ha slunkit igenom tidigare granskning. Text som ska ha kursiv stil eller ha fetstil får det. Om Sofi har stycken som ska centreras så är det nu hon fixar det. När hon på detta sätt läst igenom manuset minst tre gånger och känner sig nöjd då skapar hon en pdf-fil som hon skickar ut till granskning. Det är bra med minst ett par extra ögon som granskar före man skickar filen till tryckeriet. När dessa granskande ögon är nöjda sparas pdf-filen i två exemplar. En till Sofi och en till tryckeriet. Inlagan är nu färdig och redo att tryckas.

Ulricas Process

När Ulrica sätter böcker i InDesign så är det första som behöver anges de mått som ska vara på sidan. Som tidigare nämnts så sätts böckerna i Drakens Dotter-serien i formatet 210*135 mm. Utöver formatet så behövs även marginalerna specificeras, dvs. avståndet till sidkanten. I Drakens Dotter-böckerna är marginalen till insidan (avståndet mellan text och rygg) 20 mm, medan den mellan texten och kanten är 15 mm. Anledningen till detta är att böcker med för smal marginal mot insidan innebär att det kan bli svårt att läsa början av meningen ifall boken är av det tjockare slaget, och att nästan behöva bryta upp boken för att kunna läsa är ett bra sätt att förstöra läsupplevelsen. Avståndet mellan texten och ytterkanten är även den viktig eftersom det är där läsaren håller boken. (Det som Ulrica brukar kalla för tumavståndet då man håller insidan av boken med tummen.) Samma gäller för undersidan av sidan, det måste finnas utrymme för läsaren att hålla i boken utan att skymma texten.

När man monterar text i Indesign så finns det tre metoder. Den första är att man kopierar texten från exempelvis Word och klistrar in den på sidan. Nackdelen med detta är att alla förinställningar i dokumentet försvinner och det som hamnar på sidan är en kompakt massa av text utan indrag för varken stycken eller extra anstånd för valda stycken. Detta går att ändra manuellt i efterhand men om man önskar att slippa göra detta två gånger (först i Word och sedan InDesign) så kan man välja att istället dra Wordfilen till sidan i InDesign och släppa den där. Använder man den metoden så ska alla inställningar följa med och du slipper efterjustera dem. Ulrica använder emellertid en tredje metod av anledningen att hon upplevt att den förra inte alltid fungerar så felfritt som hon önskar. I den tredje metoden väljer man arkiv > montera och sedan den fil vill man vill importera till programmet. Precis som vid metod två så följer alla förinställningar med, men med färre buggar som exempelvis fontbyten eller fellästa indrag som gör att Word- och Indesignfilen får olika utseenden.

Det finns även två sätt att sätta inlagan i Indesign när det kommer till kapitelstrukturen. Antingen lägger man alla kapitel efter varandra i ett dokument och helt enkelt ser till att alla kapitel börjar i toppen av en ny sida. Fördelen med detta är att du får färre filer att arbeta med, men nackdelen är att om du lägger till text i ett tidigare kapitel så måste du gå igenom de efterföljande kapitlen för att se till att rubriken inte flyttat sig. I kortare texter så är det här inte ett så stort problem, men vid längre böcker som exempelvis Drakens Dotter – Viljornas Krig som har 2 prologer, 74 kapitel samt en epilog, så blir det snabbt rätt ansträngande.

Alternativ två löser det här problemet genom att man lägger varje kapitel på en separat fil och sedan inkluderar dessa i en bokmapp. För att skapa en bokmapp väljer du Arkiv > Nytt > Bok och sedan namnger du bokmappen. Mappen kommer öppnas som en ruta där du i bottenraden ser ett plustecken. Klicka på det och välj sedan den InDesignfil du vill inkludera i mappen så kommer den att läggas till (glöm inte att spara.) Det innebär att du måste skapa ett dokument per kapitel att inkludera. Ett dokument skapar du genom att välja Arkiv > Nytt > Dokument och får då upp de alternativ som nämndes i början av det här inlägget. Du kan spara ner en mall för marginaler och sidstorlek så kan du välja den vid varje tillfälle du skapar ett nytt dokument, och på det sättet spara tid.

Nackdelen med den här metoden är att du får fler filer att spara på din dator, men fördelen är att alla kapitel ligger som ett eget element och dina kapitel kommer därmed alltid att börja på toppen av en ny sida.   

När texten nått sidan så är det dags att anpassa den så att den faller snyggt på sidan. För att åstadkomma detta kan man antingen anpassa textens bredd eller avståndet mellan orden. Det man bör tänka på är att inte justera någon av dessa mer än nödvändigt eftersom justeringen inte får vara för stor eftersom läsaren då kommer att lägga märke till den. Du hittar textjusteringsalternativen i menyn upptill i InDesign.                  

 

 

Efter att all text är anpassad så är det tags att konvertera boken till pdf. Välj den streckade symbolen på bokmappen och sedan “Exportera markerat dokument till PDF-format.” (Glöm inte att markera alla dokument i bokmappen innan, annars exporteras bara det markerade dokumentet.)

Nu är grunden till inlagan klar. Läs igenom och se så att kerningen ser bra ut och ändra och exportera igen efter behov.

 

Tack för att ni läste!

 

Vi hoppas att ni har haft nytta av dagens inlägg. Kommentera gärna och ställ frågor om det är något ni tycker att vi missade att ta upp. Vi hjälper gärna till.

Under nästa vecka kommer vi att prata om tryckerier; hur man skickar offertförfrågan till tryckerier, hur man väljer tryckeri och hur själva tryckningen går till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *