Del 13: Bokillustrationer.

Ulrica & Sofi

Det här är del 13 i samarbete mellan Ulrica Edvinsson Sundin och Sofi Poulsen där vi kommer att diskutera hur man går från ”Fantasi till Fantasy.” I denna bloggserie kommer vi att gå igenom grunderna från att gå från idé till en färdig historia, vilka tjänster man kontaktar när råmanuset är klart, och slutligen hur man kan göra för att ge ut boken själv. Dagens inlägg handlar om hur man kan göra för att skapa illustrationer till sin inlaga, sidorna i boken, alternativt hur det kan gå till att anlita någon annan att göra det.


Egenutgivning eller
traditionell


Förra veckan pratade vi om hur omslag skapas och illustrationer till inlagan (dvs. bokens insida) har en liknande process. Vill du läsa om hur man skapar ett bokomslag kan du göra det här.

Om din bok ges ut på ett existerande förlag så kommer förlaget välja ut en illustratör som skapar illustrationerna, antingen genom att de har anställda för uppgiften eller genom att anlita någon extern. Vem som får uppdraget avgörs i vissa fall tillsammans med författaren, medan förlaget i andra fall själva väljer vem de anser passar. Ger du ut själv så faller däremot illustrationer under en av dina kommande uppgifter. Fördelen med att ge ut själv är att du har en annan möjlighet att påverka hur illustrationerna ska se ut då det är du som har rättigheterna och därmed makten över ditt eget verk, ett faktum som inte alltid infinner sig på ett traditionellt förlag.

Observera att på samma sätt som vid bokomslag så varierar författarens delaktighet i skapandeprocessen av illustrationer mellan förlag. Om illustrationerna är viktiga för dig så bör du se över dina valmöjligheter att påverka innan du skriver på kontraktet.


Olika typer av illustrationer


Det första en läsare ser är i regel ryggen eller framsidan på din bok, så för att väcka intresse krävs det att läsaren blir intresserad direkt. Är boken lockande så kommer den presumtiva läsaren antagligen bläddra igenom boken före hen eventuellt köper den, och det är här kvaliteten på bilderna träder in. Du har inte många sekunder på dig att fånga intresset, vilket gör målgruppen till en mycket viktig faktor då det är en specifik typ av läsare du vill fånga. (Baksidestexten är även den en viktig faktor så det tar vi upp i ett kommande blogginlägg längre fram i vår serie.)  

Det är vanligare med illustrationer i barnböcker än vuxenböcker. Det finns flera olika typer av böcker för barn med illustrationer. Bland annat så finns:

 

Pekbok: vänder sig till 0-3 åringar och har oftast en stor bild per sida och antingen ingen text alls eller endast ett ord. T ex så är en boll illustrerad på vänster sida och på höger sida står det “boll”.

Bilderbok: vänder sig till 3-6 åringar och har oftast en mer detaljerad bild på ena sidan och ett kortare textstycke på motsatta sidan. Eller så täcks både vänster- och högersida av en enda stor bild och då ligger texten inbakad i illustrationen. I bilderboken tar bild och text stöd av varandra för att frambringa ett budskap, till skillnad från pekboken som mer ger samma budskap två gånger för att utöka läsarens förståelse för ett ord eller en händelse.

 

 

 

 

 

 

Faktabok för barn: vänder sig till 3-12 åringar, beroende på hur de är utformade. Till den yngre målgruppen är det mindre text som har ett lättare språk. Texter förekommer både löpande och som faktarutor där illustrationerna kan vara i alla dess storlekar och former. Här har vi fått låna en bild ur boken Våra nordiska drakar och konsten att spåra dem av författaren och illustratören Karin Linderoth. 

Kapitelbok för barn: vänder sig till 6-12 åringar. De innehåller vanligen inga illustrationer även om det förekommer. De kapitelböcker som innehar illustrationer är ofta inriktade mot yngre målgrupper med vanligen 1-2 illustrationer per kapitel i varierande storlek. En del är en hel sida och andra är bara en åttondel av sidan. Här finns vanligen inga illustrationer som täcker ett helt uppslag.  

I kapitelböcker är det texten som är i fokus medan enstaka bilder är där för att öka upplevelsen. Kapitelböcker riktar sig mot äldre barn eller ungdomar och vuxna då det kräver mer engagemang för att förstå handlingen. För yngre målgrupper som ofta delas in som böcker för 6-9 åringar eller 9-12, så förekommer det en del dekorativa illustrationer som t ex tassavtryck om boken handlar om djur. Dessa illustrationer är emellertid enbart dekorativa och påverkar inte läsarens förståelse av verket.

Att införskaffa illustrationer till sitt verk går att göra på flera sätt, men nedan kommer vi att förklara tre alternativ.


Göra egna illustrationer  
  


Precis som vid bokomslag så är det fullt möjligt för dig att illustrera ditt verk själv så länge du har rätt utrustning och kunskaper. Detta ställer höga krav på dig som illustratör då det är viktigt att dina skapelser passar ihop med texten och målgruppen som dina framtida läsare utgör. De allra flesta bläddrar igenom en bok före de köper den, just för att se hur text och bild motsvarar både förväntningar och den eventuella läsförmåga läsaren har.

På grund av detta är det viktigt att se över hur man konstruerar sina illustrationer och det kan göras på olika sätt. När det kommer till bilderböcker så är den största frågan du bör beakta: för vilken målgrupp skriver jag? Är det en bok anpassat för små barn så kommer starka färger ge mer till läsaren och även mängden motiv spelar in då små barn varken har kunskaper eller koncentrationsförmåga att ta in för detaljerade bilder. Skriver du däremot för större barn, exempelvis 6-9 åringar så kan bilderna vara mer komplexa då läsaren har en annan kunskap att ta till sig vad den ser.

Om du aldrig illustrerat själv, men ändå planerar att göra det, så kan det därför vara bra att söka hjälp till att se över dina bilder. Ett första bra steg är att skissa upp det du tänkt dig och visa för en läsare i din målgrupp. Förstod läsaren budskapet? Om inte så behöver du lista ut varför. Skriver du för barn kan det vara svårt att få dem att förklara så då är det bättre att kontakta andra illustratörer och konsulter som kan se över det du skapat. Detta kostar visserligen pengar, men det är ingen idé att ge ut en bok som läsaren inte kan ta till sig.

En annan viktig aspekt med dina illustrationer är målet med din bok. Är målet din egen bokhylla är kanske inte illustrationerna så viktiga. Då kan du sluta läsa här och göra precis som du själv tycker. Men, vill du sälja boken i fler än 20 exemplar till dina absolut mest lojala supporters så bör du läsa hela blogginlägget då konkurrensen på bokmarknaden är hög. Det ges ut ca 3500 nya böcker varje år.

Hur många illustrationer som behövs bestäms efter dels din målgrupp, men även efter vad målet med din bok är. Termen bilderbok används i regel för barnböcker men det finns även böcker där bilden är budskapet. Ibland ackompanjeras bilden med rubrik eller en förklaring, medan bilder i andra fall får stå för sig självt.


Skapa illustrationer att lämna in för sättning


När du har skapat de illustrationer som behövs (här kan du ta hjälp av en redaktör och tillsammans ta fram en prototyp för just din bok) ska eventuell text på plats. Antingen ordnar du detta själv i exempelvis program som indesign eller så lämnar du in illustrationerna och textfilen för sättning, vilket innebär att någon annan gör iordning din inlaga.

Här bör det beaktas att om du gör dina illustrationer själv så var noga med att dimensionerna stämmer. Är boken i ett stående A5-format så måste bilderna vara anpassade för det, annars kommer de inte ligga snyggt på sidan och därmed förstöra läsupplevelsen.


Beställa illustrationer av extern part


Att beställa illustrationer har fördelen att det med största sannolikhet kommer bli professionellt gjort, så länge den som du samarbetar med har rätt kunskaper.

Fördelen är därmed enkelheten, nackdelen är att du förlorar en del av valmöjligheterna till karaktärsdesignen. Självfallet har du rätt att ha en dialog om vad du vill ha ut av din bild, men det kan även förekomma tillfällen där illustratören säger nej till dina idéer då den inte tror att de kommer fungera i praktiken. Sker detta så är det viktigt att detta uppenbarar sig tidigt i processen, för annars riskerar du att behöva betala för bilder du inte vill ha.    

En annan svårighet är att beskriva för illustratören vad du vill ha, och det är därmed viktigt att utförligt beskriva vad du söker. Ta även med fördel in flera olika personers portfolios så du kan analysera om stilen passar det du tänkt dig. En portfolio innehåller prover på olika stilar (manéer) som illustratören eller grafikern kan använda sig av.

Har du möjlighet att testa din blivande bok på din målgrupp FÖRE den är helt färdig så gör gärna det. Förslagsvis när alla illustrationer är färdiga, men ännu inte monterade med texten, så blir det inte så dyrt om du skulle behöva göra justeringar.

Vi hoppas att ni har haft nytta av dagens inlägg. Kommentera gärna och ställ frågor om det är något ni tycker att vi missade att ta upp. Vi hjälper gärna. Vill du veta mer om hur det är att jobba som illustratör kan du läsa intervjun som vi gjorde med grafikern, illustratören och serietecknaren Nicolas Krizan här.

Under nästa vecka kommer vi att intervjua bokbloggerskan Maria Lindgren som driver Marias bokhylla. Så häng med då!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *