Del 6: Vändpunkten.

Ulrica & Sofi

Det här är del sex i samarbete mellan Ulrica Edvinsson Sundin och Sofi Poulsen där vi kommer att diskutera hur man går från ”Fantasi till Fantasy.” I denna bloggserie kommer vi att gå igenom grunderna från att gå från idé till en färdig historia, vilka tjänster man kontaktar när råmanuset är klart, och slutligen hur man kan göra för att ge ut boken själv. Dagens inlägg kommer att behandla hur man skapar vändpunkten i en berättelse.

 

Historiens vändpunkt

När du nått till historiens vändpunkt så är du nästan framme vid berättelsens mål. Karaktärerna är etablerade, konflikten är introducerad, och konfliktlösningen är redovisad för. Läsaren har nått den punkt att den tror att den vet vad som ska hända. Nu är det dags att vända på allt och öka på spänningen igen så att den räcker hela vägen till slutet.

En vändpunkt kan se helt olika ut beroende på hur berättelsen är uppbyggd. I vanliga fall så är det vid det här tillfället som vi tar exempel från våra egna böcker, men eftersom vi inte vill förstöra läsupplevelsen för er som inte läst våra böcker så kommer vi att ta andra exempel i det här inlägget.

 

Under konfliktlösningen har olika potentiella lösningar presenteras för läsaren, så när du introducerar vändningen så är det dags att omkullkasta alla förväntningar och vända historien i en annan riktning. För att åstadkomma detta krävs en del arbete med både karaktärer, miljöer, konflikt samt konfliktlösning för att vändpunkten ska kännas trovärdigt. En berättelse i sin helhet bygger upp till den punkt då läsaren tror att den vet vad som ska hända, och därför är det viktigt att hålla fokus mot det man “vill att läsaren ska förvänta sig.”

 

Tänk dig att din karaktärs berättelse börjar med att hen ska köpa tidningen. Hen klär på sig, äter frukost och går slutligen ut och låser ytterdörren. Här har du alla förväntningar mot att det kommer ske ett tidningsköp. Inköpet är konflikten. Hen har ingen tidning men vill ha en. Resan till affären är konfliktlösningen. Avsaknaden av en tidning löses därmed med en tur till affären, och så här långt verkar allt gå som det ska, men sedan mörknar himlen. Dagen blir oväntat natt och en varulv dyker upp och biter huvudkaraktären som nu är dömd till att själv vara varulv.

 

Varulven är vändpunkten, det som läsaren inte var beredd på skulle hända, och som är menad att förvåna läsaren och bygga på spänningen. Det här exemplet är väldigt förenklat, men visar ändå hur en berättelse kan gå från en riktning till en annan.

 

Det finns emellertid inget som förhindrar att det finns mer än en vändpunkt i en berättelse. Om vi återgår till exemplet med varulven så kan händelsen antingen vara början på en roman eller slutet på en novell, beroende på om berättelsen slutar efter varulvsattacken eller inte.

 

Om berättelsen tar slut efter varulvsattacken så har vi en novell med en vändpunkt nära slutet av handlingen. Då har vi en berättelse där karaktären var en person som ville köpa tidningen i en värld som verkar likna vår (eftersom inget annat angavs) med sedan inträffade en magisk händelse och det avslöjades för karaktären att magi och varulvar existerar (något som lär ha kommit som en överraskning) och därefter tar historien slut.

 

Skulle vi däremot utveckla berättelsen till en roman så har vi istället händelser som uppkommer efter attacken. Exempelvis kanske huvudkaraktären blir infångad av ett gäng varulvsjägare som var ute på jakt efter den ursprungliga varulven. Fortsätter historien här så blir attacken en vändning i början av handlingen och i det här fallet en del av en ny konflikt. Karaktärens problem är inte längre avsaknaden av en tidning utan faktumet att hen blivit varulv. Det innebär att det kommer komma en händelse senare som är större än varulvsförbannelsen. Kanske var det en planerad attack där karaktärens familj tillhör en order som vill hedra traditionen av förvandlingen? I så fall kan konfliktlösningen i berättelsen vara karaktärens resa in i en ny värld som hen inte känner. Denna resa kommer då leda fram till avslöjandet om hens bakgrund som blir berättelsens nya vändpunkt.

 

Vändpunkten i historien kan planeras från början eller komma som ett senare element i skrivprocessen beroende på hur man arbetar som författare. Alla tekniker är tillåtna och om man inser att man vill ändra så har man hela redigeringprocessen på sig att knyta ihop lösa trådar.

 

Det man bör tänka på – när man väl vet vilken vändpunkt ens historia kommer att inneha – är att se över vilka ledtrådar som leder till det stora avslöjandet. Vad tyder på vad som kommer att hända? Är de subtila eller skriver de läsaren på näsan om vad som kommer att hända? En bra vändpunkt tar tid att arbeta fram och ska vara förvånande nog för att chocka läsaren men förutsägbar nog för att kännas trovärdig.

 

Om du inser att vändpunkten blivit mer förutsägbar än du önskat (dvs. att läsaren vet vad som kommer att hända snarare än misstänker att möjligheten finns) så kan du tillägga sidospår i berättelsen som leder bort läsaren från vändpunkten. Exempelvis kan det i berättelsen om tidningsköparen poängteras att hens familj är människor utan magiskt påbrå, bara för att leda bort läsaren från tankar på att hen kanske blev förvandlad av en anledning.    

 

Skrivövning  

I dagens skrivövning ska vi åter använda oss av den timeline som användes i förra blogginlägget, men vi ska arbeta vidare med hur den kan användas för att bygga upp spänningen vid vändpunkten.       

 

Tänk dig att varje händelse som du skrev i övningen för konfliktlösningen är en vändpunkt, något som bygger upp förväntningsmodellen för hur läsarens tror att berättelsen ska sluta. Vid händelse 1 (som i exemplet sker efter att den nya konflikten med varulvsförbannelsen inträffat) så har karaktären kanske tagit ett steg in i den magiska världen där hen mött de som bor här. Hen måste lära känna sin omgivning och lär antagligen tycka att den är obekant och kanske till och med konstig. Här är ett bra tillfälle att poängtera skillnader mellan hens gamla värld och den nya, och då lägga extra kraft på att poängtera att karaktärens föräldrar och släkt skulle tro att hen blivit galen om hen förklarade vad som hänt. På detta sätt byggs det upp en förväntan om att karaktärens familj är icke-magiska och därmed inte är inblandade i det som hänt.    

Nu är det dags att prova att lägga in din egen vändning. Vad har du för huvudlösning på din konflikt? Och vad har du gjort för att leda bort dina läsare från den? För att underlätta att komma igång så kan du svara på följande frågor:

 

  • Vad händer vid min vändpunkt?
  • Vilka tecken finns i berättelsen angående att detta kommer att hända?
  • Vilka tecken leder bort läsaren från att detta kommer att hända?

Märk nu ut dina svar på din timeline och se hur dina val påverkar historien i sin helhet. Hittar du fler vändningar du kan lägga till? Eller har du kanske fler än vad som behövs? Fortsätt att jobba med din berättelse och motivera alla dina val för dig själv. På det här sättet kan du bygga upp ditt händelseförlopp och se över dina existerande och kommande scener. Är alla nödvändiga, det vill säga,illför något till historien? Eller saknas det scener för att vändpunkten inte ska bli förutsägbar?  

I nästa vecka kommer vi fortsätta att fördjupa oss i de steg vi gått igenom i vår storyline. Där nästa steg är historiens upplösning.
Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *