Del 5: Konfliktlösning.

Ulrica & Sofi

Det här är del fem i samarbete mellan Ulrica Edvinsson Sundin och Sofi Poulsen där vi kommer att diskutera hur man går från ”Fantasi till Fantasy.” I denna bloggserie kommer vi att gå igenom grunderna från att gå från idé till en färdig historia, vilka tjänster man kontaktar när råmanuset är klart, och slutligen hur man kan göra för att ge ut boken själv. Dagens inlägg kommer att behandla hur man skapar konflikter.

 

Hur man skapar en konfliktlösning.

Vi har nu kommit till steg tre i vår storyline och är inne på temat konfliktlösning, det vill säga det tillfälle där problemets lösning träder in i historien. I del fyra av “Från Fantasi till fantasy” berättade vi om hur du kan skapa en konflikt i din storyline som gör att utgångssituationen för dina karaktärerna ändras. Det kan vara en skada eller en förlorad vän, men även mindre tragiska aspekter som att karaktären flyttar och måste börja lära känna nya människor. Konfliktlösningen är då det som är lösningen på detta problem och därmed det som tar upp större delen av historien.  Vilken väg är den rätta? Vilken dörr leder ut till friheten?

 

Tidigare i kursen fick du en skrivövning för att skapa din konflikt (eller konflikter) beroende på hur du vill konstruera din storyline. Det går att väva in ett flertal konflikter men en historia har i regel en som är dominerande över de andra, men nu ska det alltså handla om hur du löser de konflikter som du skapat.

 

 

Konfliktlösning är den del där karaktärernas bakgrund möter det som händer i nutid. I många berättelser så innebär detta att karaktärerna vill att allt ska återgå till ursprunget. De vill ha tillbaka sina liv och det dem höll kärt, medan andra snarare vill ta sig bort från en plats och därmed strävar efter att hitta ett nytt liv. Hur de gör detta beror på vilket problem de har, samt om de är redo för den eventuella lösning som erbjuds dem.

 

I “Drakens Dotter – Resans Början” så handlar det efter Drokinas jakt efter ett eget liv där hon inte behöver leva efter andras regler. Hon kämpar för att ta sig förbi alla hinder för att nå detta och alla de händelser som hennes beslut leder till. Ett av Drokinas konflikter är att hon tappar kontrollen över sin allt mer växande förmågor. Hon försöker lösa detta på flera sätt, bland annat förnekelse av vad som händer, något som håller på att sluta i en katastrof. En annan lösning är att ta hjälp av demonen Rexmond som hon egentligen inte är säker på att hon kan lita på, även detta val har konsekvenser som leder berättelsen framåt med både mot- och framgångar. Den stora konflikten här är Drokinas sökande efter kontroll och ett eget liv, medan de mindre konflikterna är om hon kan lära sig att kontrollera sina förmågor på egen hand eller om hon kan lita på Rexmond och att han faktiskt vill hjälpa.   

 

I “Sagan om prinsen och prinsessan” så är det prinsessan Julias drakstrider och prins Nikolais sökande efter magiska ingredienser som är berättelsernas konfliktlösning. När vi för första gången får träffa prinsessan Julia i Lite om draken också, så sitter hon högst uppe i sitt torn. Hon kan inte lämna tornet då draken Brynolf bosatt sig utanför. Brynolf är en drake som inte gått i drakskola och äter därmed prinsessor. Julias konflikt är därmed att hon inte kan ta sig ut, och när hon via datorn dessutom hittar prins Nikolai som hon vill bli kompis med så inträder nästa konflikt, nämligen att hon vill ta sig ut och ta sig till honom. Julias lösning är att lura draken att grillen är trasig och när den intet ont anande Brynolf börjar undersöka saken så smiter prinsessan Julia iväg. Konfliktlösningen uppstår när Julia först lurar Brynolf att försöka laga grillen och medan han är upptagen så smiter hon där ifrån.

 

 

I Den vilda frukosten så har Julia och Nikolai bestämt sig för att bo tillsammans och vi får vara med när Julia för första gången ska göra frukost i det Lila Slottet. Prins Nikolai har berättat för prinsessan Julia att det bor en köksdrake i slottets kök som heter Dessie. Både Nikolai och Julia tror att Dessie har gått i drakskola, för det var vad hon har sa den där kvällen när hon fick flytta in i det Lila Slottet. Men under morgonen när Julia är i köket så vaknar Dessie och vill gärna ha prinsessan Julia ska bli hennes frukost istället. Julia som är både modig och smart försvarar både sig själv och marsvinen, och efter en intensiv närstrid lyckas Julia att ta sig ut i köket. Dessie blir kvar och lägger sig ner och vaktar. Konfliktlösningen är i den här historien därmed att försöka ta sig förbi draken och få leva i frid i det Lila Slottet utan att vara rädd för att ten.

 

Skrivövning

Under Konfliktlösningen så är det viktigt att hålla sig till en röd tråd. Är alla dina karaktärer och händelser relevanta? Tillför de något? Har de en viktig roll under historiens gång? Om inte så stryk dem. Det viktiga med detta steg är att ge allt fler bitar till historien och låta läsaren spekulera i vad som kan hända utan att göra dem förvirrade. Balansgången att lyckas med detta är svår och därför är testläsare och lektörer att rekommendera. Det är lätt att bli blind för sin egen text men genom att låta andra läsa så kan du höja kvaliteten på det du skrivit och därmed skapa en bättre historia.  

 

Nu är det emellertid dags för dig att skriva din egen konfliktlösning. Så dagens övning går ut på att rita ett rakt streck. Detta är din berättelses Timeline. Sätt sedan karaktärens utgångspunkt längst till vänster (exempelvis föräldralös trollkarl bor i en skrymsle under trappan efter att sina föräldrar mördats) och sedan konfliktlösningen på andra sidan av linjen. Här krävs det att du vet hur din karaktärs problem ska lösas, vilket inte alltid känns solklart. Om du inte kommit till den punkt att du vet lösningen på din karaktärs problem än så sätt ett frågetecken på konfliktlösningens plats.

 

När detta är gjort så kan du börja skriva upp det som ska hända i din berättelse. Konfliktlösningen (huvudkonflikten) ligger i regel i slutet av boken så nu har du en chans att sätta upp punkter för vad som ska hända mellan att problemet uppenbarar sig och att lösningen inträder. Möter din karaktär det som kommer bli dess bästa vänner på vägen till en trollkarlsskola? Inser den att den inte känner sig hemma i den Falang den fötts in i? Eller är det bara så att karaktären flyttar hemifrån och inser att dess granne är ett troll? Hur hanterar karaktären dessa saker? Kommer det mindre konflikter som den måste hantera på vägen till slutet av din bok? Börja att skriva upp längs din timeline i vilken ordning saker händer, och var inte rädd att börja om ifall du kommer på nya saker, men spara alla anteckningar. Man vet aldrig när du behöver dem.

  

 

I nästa vecka kommer vi fortsätta att fördjupa oss i de steg vi gått igenom i vår storyline. Där nästa steg är historiens Vändpunkt.   
Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *